79

1.Велики Боже, гледам световете
Създадени от Твоята ръка,
Кога се взирам в Твоите творен'я
Що с мъдрост управляваш всякога

Тогаз с възторг, извиквам Боже мой
Велик си Ти, Велик си Ти /2

2.Щом вдигна поглед към простора звезден
С безбройните, светящи светила
И денем видя слънчев лъч небесен
Разливащ вредом чудна светлина

Тогаз с възторг …

3.Когато в Словото Твое прочитам
За Твоите велики чудеса
И как народа Свой, си ръководил
Наказвал, но и любил всякога

Тогаз с възторг…

4.Кога Спасителя, с любов и милост
Съзра всред бедност и всред нищета
Кога Го видя, пак на кръста с горест
Разпнат за греховете на света

Тогаз с възторг …

Назад | Съдържание | Напред