81

1.Всред скърби и вълненя по моя земен път
Исусу се надея – Той пази от грехът
Той ми е щит и Помощ и твърда Канара
Във Него хвърлям котва - не се боя

О, славен Спасител и вечна Канара
Във Него, аз хвърлям всред буря котвата
И аз съм уверен, че той ще ме държи
И че ще плувам с Него над вси вълни

2. Душата ми Той пази от грях и от плътта
И сладък мир ми дава в шума на бурята
Когато изпитаня налитат върху мен
На милостта Му чакам и съм блажен

О, славен Спасител …

3. Той ми е Вожд, Приятел и верен Кормчия
Вълните укротява и езди бурята
На Него уповавам във време на беда
И щом Го аз потърся – там е всегда

О, славен Спасител …

4. Във Него хвърлям котва в часа на изпитня
Той облаците пръска-смирява бездната
Тогаз чрез вяра виждам зад бурний океан
За мен приготвен славен и тих лиман

О, славен Спасител …

Назад | Съдържание | Напред