82

1.Господ е Канара моя
Прибежище от бурята
Там безопасно аз стоя
Прибежище от бурята

Наистина е Бог Канара моя
През тежки дни, през изпитни
Наистина е Бог Канара моя
Прибежище от бурята

2.Свирепа буря нек фучи
Прибежище от бурята
Към Бога вдигам аз очи
Прибежище от бурята

Наистина е Бог Канара моя …

3.Сянка деня, заслон нощя
Прибежище от бурята
Там няма страх, съмнения
Прибежище от бурята

Наистина е Бог Канара моя …

4.О, мила моя Канаро
Прибежище от бурята
За мене вечно си Добро
Прибежище от бурята

Наистина е Бог Канара моя …

Назад | Съдържание | Напред