84

1.Щом пътят пред тебе се вие в мъгла
Запей и нагоре тръгни!
Исус сам остави най-светла следа
И каза: «След Мене върви!»

Запей и тръгни с Алилуйя, Амин
Запей Алилуйя, Амин!
Не гледай надолу, на тая земя
И вярвай ще стигнеш върха

2.Дори лъвове да те следват така
Напред ти върви, не се бой
Защото със силна, могъща ръка
Пред тебе застанал е Той

3.И пътя в затвора дори да върви
За вярата ти се хвани
Спомни си за Павел и Сила тогаз
Как Бог беше с тях всеки час

4.И Данаил в мрака затворен сам бе
Но вдигна нагоре ръце
Защото във рова не беше самин
До него бе Божия Син

5.И в огъня трима влезнаха така
Че пламъка мигом се спря
Защото и царя видя там самин
Че с тях беше Божият Син

Назад | Съдържание | Напред