85

1.От грях свобода желаеш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта
Над зло победа желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в Кръвта

Има сила, чудотворна мощ
Във кръвта на Христа
Има сила, чудотворна мощ
Във кръвта скъпа на Агнеца

2.От гордост свобода искаш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта
Над страст победа желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в Кръвта

Има сила …

3.По-бял от сняг да си искаш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта
Рани греховни изчезнат ще вси
Пречудна мощ има в Кръвта

Има сила …

4.Христу да служиш желаеш ли ти?
Мощ, пречудна мощ, се крий в Кръвта
Него да славиш желаеш ли ти?
Пречудна мощ има в Кръвта

Има сила …

Назад | Съдържание | Напред