91

1.Слава, алилуя, твърдо ще стоя
С вяра във Исуса твърдо ще стоя
Като дърво край бликащи води
твърдо ще стоя

Твърдо (3) ще стоя /2
Като дърво край бликащи води
твърдо ще стоя

2.В любовта Христова твърдо ще стоя
Той ми е опора, твърдо ще стоя
Като дърво край бликащи води
твърдо ще стоя!

Твърдо, твърдо …

3.Ад ли ме заплашва – твърдо ще стоя
Сам Исус помага – твърдо ще стоя
Като дърво край бликащи води
твърдо ще стоя

Твърдо, твърдо …

4.Буря ли бушува – твърдо ще стоя
на Скалата вечна твърдо ще стоя
Като дърво край бликащи води
твърдо ще стоя

Твърдо, твърдо …

Назад | Съдържание | Напред