93

1.Слава во вишних, слушайте!
Аз чух чудесен глас
Чух сбор велик с един език
[:Възпява нежний Спас (3)

2. Мир на земята, слушайте!
Спасител се родил
За всяк от нас тоз славен Спас
[:Отец е проводил (3)

3. Слава во вишних, пейте вий!
Господ ни посетил
За всек един Адамов син
[:Сина Си е пратил (3)

4. Мир на земята, пейте вий!
Месия се родил
Запейте с глас, Господ е с нас
[:Господ Емануил (3)

5. Пей днеска с радост, свят!
Господ ви възлюбил
Нек екне днес добрата вест
[:Спасител се родил! (3)

Лука 2:14

Назад | Съдържание | Напред