95

1.Слушам зова на Исуса (3)
Дигни кръста свой и следвай Ме!

2.Аз ще ида след Исуса (3)
Ще Го следвам верно в пътя Му

3.Ще премина през Голгота (3)
Със Христа – през скърби и печал

4.Ще премина вси прегради (3)
Ще достигна с Него Вечността

5.На небето в чудна слава (3)
Ще живея вечно със Христа

6.Душо моя, укрепи се (3)
Той ще дойде скоро тук за теб

Назад | Съдържание | Напред