101

Той умря на кръст за мен, Той плати цена
Изкупи ме от греха – подчини се на Отца/2

Пляскаме със ръце: хопа-троп, и-ха-ха
Пеем ние от сърце: ха така на Христа

Сила мощна ми е Той пази ме винаги
Във трудност и беда – щит е мой и канара/2

Има смисъл във света, само със Христа
Има истина една – обърни се от греха/2

Назад | Съдържание | Напред