109

1.В свойто слово /2 ни учи Христос /2
да живеем /2 в любовта /2
Той ни каза /2 че белега/2
на Христа /2 е любовта

По това ще ви познаят
че сте мои ученици
ако имате любов помежду си /2

2.Ако някой /2 види своя брат /2
че е в нужда /2 в този свят /2
но заключи /2 своето сърце /2
любовта му /2 где ще е

По това ще ви познаят …

Назад | Съдържание | Напред