115

Слава, слава, слава на Христа /2

Ти Си чудесен, и достоен за хвала
Там на своя трон
Принасяме Ти жертва на хвала
Пред святия Ти трон /2

Назад | Съдържание | Напред