117

Спасението идва от Отца на висините
И от Агнето
С благодарност, слава и чест
С мъдрост и сила и мощ

Само на Теб да бъдем завинаги /3
Амин. О-о Амин /2

Назад | Съдържание | Напред