118

1.Петър с Йоана се спря
Пред храма видя куц човек
Той просеше милостиня
Но ето, че Петър каза
Злато, сребро нямам аз
Но друго ще ти подаря
В името на Исуса Христа
Ти казвам: “Стани и ходи”

И той, стана и славеше Бога свой
Стана и славеше Бога свой
В името на Исуса Христа
Ти казвам: “стани и ходи”

2.Всички видяха това
И много се смаяха
Но Петър им обясни, че Господ
Тоз куц човек изцели

Назад | Съдържание | Напред