124

Преливай във мен /2
Душе Святи, преливай във мен
Чрез теб съм богат
Пълен със благодат
Душе Святи, преливай във мен /2

Rule over my soul /2
Sweet Spirit, rule over my soul
My rest is complete
As I sit at your feet
Sweet Spirit, rule over my soul /2

Назад | Съдържание | Напред