125

BG Колко е хубаво братя
всички да сме едно /2
Колко чудно е всички да сме едно /2

HEB Иней матов ума наим
шевет ахим яхад/2
Иней матов шевет ахим яхад /2

EN How beautiful is my brothers
Always to be in one /2
How is beautiful always to be in one/2

RUS Как харашо братья мои
Будем все вместе /2
Как харашо будем все вместе /2

COR Хьоньдже га ханага дееми
Улмана чоънга /2
Ааръм да уара ханага демиьо /2

GIP Соси шукар пралален
Теовас саворе йек /2
Соси чудно е, саворе прала
Соси чудно е, теовас йек

TUR Не кадар гюзел кардашлер
Хеп берабер олалъм /2
Не кадар харика
Хеп берабер олалъм /2

Назад | Съдържание | Напред