128

1.Господ Бог върви напред
Армията Му е силна днес
Славата Му е по цялата земя

Знамето Му издигнете днес
И запейте победители:
“Алилуя” сатана е веч’ сразен

Капитан е на войската Исус
Ний следваме стъпките Му
И всеки враг е паднал поразен

2.В батальона на Месия сме
Победата е във ръката Му
Тръгваме към обещаната земя

Знамето Му издигнете днес
И запейте победители:
“Алилуя” сатана е веч’ сразен

Капитан е …

Назад | Съдържание | Напред