129

Свят, свят, свят е Господ
Бог наш всемогъщ /2

Земята е пълна с Твойта слава /3
Свят е Господ Бог, Алилуя
Свят е Господ Бог

Назад | Съдържание | Напред