131

Алилуя Бог е с нас
Няма, няма дявола над мене власт
Ако дойдат изпитни
Издигни ръце, кажи
Алилуя Бог е с нас

Назад | Съдържание | Напред