134

Пастирю Христе, на моята душа
Където искаш ти, ще Те следвам
Вече съм решил, да слушам Твоя глас
Където искаш, Ти ме води /2

При зелените треви
И при бистрите води
Добрия Пастир мой е до мен
Щом пред мен е планина
Или тъмна долина
Добрият Пастир мой е до мен /2

Назад | Съдържание | Напред