142

1.Тоз е денят /2, който Бог сътвори /2
Ще пеем ний /2, ще се веселим /2

Тоз е денят, който Бог сътвори
Ще пеем ний, ще се веселим
Тоз е денят /2, който Бог сътвори

2.Чест и хвала /2, да се носи всегда /2
За чудний Спас /2, възлюбил и нас /2

Бог посети ни, от грях спаси
Нему хвала пей душата ми
Чест и хвала /2, да се носи всегда

Назад | Съдържание | Напред