157

Да, Той е на трона, Исус е на трона
Той възкръсна от смъртта
Цялото небе ликува, и приветства своя Цар
Музика и шум от песни
Пълнят с радост вечността
Исус Христос е победител, Той е на трона /2

Когато аз съм тъжен
Когато аз съм слаб
Аз знам, че имам сила
В името Исус Христос
Почвам силно да се моля
Издигам глас към вечността
И небето над мен се отваря
Виждам трона на моя баща

Назад | Съдържание | Напред