171

1.Имаме една мечта
да се обичаме в Христа
Той да дойде тук при нас
при всички хора на света

Чуй Исусе, тез слова: “Обичам Те”
Надеждата и любовта Си Ти за нас
Моля Те чуй тез слова:
“Ние хвалим Теб сега”
Моля Те ела при нас

2.Хвалим Тебе в този час
Пеем с радостно сърце
Прегърни ни Господи
Дай ни Тойта светлина

Чуй Исусе …

Назад | Съдържание | Напред