174

Не ни изведе Той до тук
За да ни върне пак
Отиваме към обещаната ни земя /2

Не се боим макар гиганти да живеят там
Отиваме към обещаната ни земя /2

Назад | Съдържание | Напред