181

Исус – свято име
Чуден Спасител
И славен Господ

Емануил – Бог със нас е
Наш Изкупител
Живо слово

Фил. 2:9,10

Назад | Съдържание | Напред