183

1.Душата ми желае
Да хвали Бога мой
За всичко що дарил е
За милости безброй

Дарен (3) от Бога съм дарен
Дарен (3) от Спаса съм дарен

2.И краят беше сложен
На земния ми път
Но Той ме мило срещна
И нов живот дари

Дарен . . .

3.Не само във телото
Даряваш мир, покой
Но вечно във небето
Ти искаш да съм Твой

Дарен . . .

4. Таз песен що възпява
Спасителя блажен
В сърце ми потвърждава
Че днес съм пак дарен

Дарен . . .

Назад | Съдържание | Напред