189

1. Елате, о, верни със велика радост!
Елате, да идем там във Витлеем
В слава родения младенец да видим,
Елате при Исус /3 да се поклоним!

2. О, ангели, пейте, пейте и хвалете,
Отдайте на Господа почит, хвала!
Пейте, въздайте славата на Царя.
Елате при Исус /3 да се поклоним!

3. Тържествено славим в радостното утро
родения Спасител – Исус Христос,
Словото Божие за нас въплътено!
Елате при Исус /3 да се поклоним!

Назад | Съдържание | Напред