192

1. О, свята нощ
Звездите ярко греят
През тази нощ Божи син се роди
Грях и неправда на целия свят тежеше
Когато Бог му дари блага вест

В душите грейна радостна надежда
И славно утро в миг се зазори

Чуй тази вест
Чуй ангелите пеят
За целия свят, Спасител се роди
За целия свят, Спасител се роди

2. О, нощ на Божие благоволен’е
Бог даде скъп дар - сина Си Исус
Своята слава Той в небе остави
Спасен’е вечно приготви за нас

Със радост пеят множества небесни
Ликува с тях и Цялата земя

Пейте хвала, Спасител днес роди се
О, свята нощ, о нощ на тържество
О, свята нощ, о, нощ на тържество

Назад | Съдържание | Download