Яков

Як. 1:2 Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
Як. 1:3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.

Як. 1:12 Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.

Як. 1:13 Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава.
Як. 1:14 А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст;
Як. 1:15 и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.

Як. 1:17 Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.

Як. 1:19 Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;
Як. 1:20 защото човешкият гняв не върши Божията правда.

Як. 1:22 Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.

Як. 1:27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света.

Як. 3:2 Който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.

Як. 4:1 Отгде произлизат боеве, и отгде крамоли, между вас? Не от там ли, от вашите сласти, които воюват в телесните ви части?
Як. 4:2 Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите.
Як. 4:3 Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.
Як. 4:4 Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
Як. 4:5 Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?
Як. 4:6 Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".
Як. 4:7 И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.

Як. 4:8 Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас.

Як. 4:10 Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.

Як. 4:13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим,
Як. 4:14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.
Як. 4:15 Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.

Як. 4:17 Ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.

Як. 5:7 И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд.
Як. 5:8 Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи.
Як. 5:10 Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име.
Як. 5:11 Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

Як. 5:13 Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.
Як. 5:14 Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.
Як. 5:15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.
Як. 5:16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
Як. 5:17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;
Як. 5:18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.

Назад | Съдържание | Напред