Начало > За сайта
Символ на вярата
Google

Символ на вярата

1. Вярвам в един Бог в Три лица: Отец, Син и Святий Дух; Всеприсъстващ, Всесилен; Всемъдър; Пресвят и единствен Творец.

2. В Отец, Който изпрати Своя Единороден Син на земята, за да изкупи греховете на човечеството.

3. В Сина - Господ Исус Христос, Който остави славата си на небето, и прие на Себе Си човешка плът, но без грях; бе разпънат на кръст; умря и възкръсна за спасението на всеки, който вярва в Него; и се възнесе отново на небето; и седна отдясно на Отца, където ходатайства за нас.

4. В Святия Дух, Който изобличава за грях, съдба и праведност; ражда за нов живот с Бога; подпечатва за деня на изкуплението; кръщава и раздава духовни дарби по волята си.

5. Вярвам в Библията, като писано Слово на Бога, което ни учи за Бога и какво Той иска от нас; Тя е Святата книга, назначена да се проповядва на всеки невярващ, навсякъде по света за покаяние; и за назиданието и насърчението на вярващия.

6. В Църквата, като тяло Христово на земята.

7. В личното призвание и посвещение на Бога; в святия и чист християнски живот.

8. В молитвата, като средство за свръх-естествено общение, с нашия Господ.

9. В силата на хвалението и поклонението пред Святия Му престол.

10. Във възкресението, и в състоянието на нетление.

11. Вярвам във второто идване на Христос, и в славното Му царство.

12. В справедливия съд над вярващите, над невярващите, и на всеки според делата му.

13. И Във вечния живот, в Божието присъствие. Амин.