Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата на пророк Авдия - Глава  1

Книгата на пророк Авдия - Глава  1

  1 Авдиевото видение: -
Така казва Господ Иеова за Едом:
Чухме известие от Господа
И вестител се изпрати при народите да каже:
Станете, и да се дигнем против него на бой.

  2 Ето, направих те малък между народите; и си много презрян.

  3 Измамила те е гордостта на твоето сърце,
Тебе, който живееш в цепнатините на канарите,
Тебе, чието жилище е на високо,
Който казваш в сърцето си:
Кой ще ме свали на земята?

  4 Ако и да се издигнеш като орел
И поставиш гнездото си между звездите,
И от там ще те сваля, казва Господ.

  5 Ако дойдеха крадци при тебе,
Или разбойници през нощта,
(Как биде изтребен ти!)
Нямаше ли да заграбят само колкото им е доволно?
Ако гроздоберци дойдеха при тебе,
Нямаше ли да оставят пабирък?

  6 Но как е претърсен Исав!
Как се откриха скривалищата му!

  7 Всичките твои съюзни мъже
Те изпратиха по пътя ти до границата;
Човеците, които бяха в мир с тебе, те измамиха
И преодоляха над тебе;
Хлябът ти туриха за примка под тебе;
А няма разум за да се схване това.

  8 В оня ден, казва Господ,
Няма ли да погубя мъдрите от Едом,
И благоразумието от Исавовия хълм?

  9 И твоите военни мъже, Темане, ще се уплашат,
За да се изтреби с клане всеки човек от Исавовите хълмове.

10 Поради насилието, което ти извърши на брата си Якова,
Срам ще те покрие,
И ще бъдеш изтребен за всегда.

11 В деня, когато ти стоеше настрана,
В деня, когато чужденци заведоха в плен войската му,
И чужденци като влязоха в портите му,
Хвърлиха жребие за Ерусалим,
Тогава и ти беше като един от тях.

12 Обаче, недей гледа |злорадно
|В деня на брата си,
В деня на бедствието му;
Нито да се радваш за юдейците
В деня на загиването им,
И да не говориш надменно в деня на угнетението им.

13 Недей влиза в портата на людете Ми
В деня на бедствието им;
Да! не гледай злорадо злощастието им
В деня на бедствието им;
Нито да туриш ръка на имота им
В деня на бедствието им;

14 Недей застава на кръстопътя,
За да изтребваш бежанците му,
Нито да предадеш останалите от него
В деня на угнетението им.

15 Защото денят Господен е близо против всичките народи;
Както си направил, така ще се направи и на тебе;
Постъпките ти ще се върнат на главата ти.

16 Защото както вие, намиращи се на светия Ми хълм, пиехте от гнева Ми,
Така непрестанно ще пият всичките народи;
Да! ще пият и ще поглъщат,
И ще бъдат като че не са били.

17 А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите,
И той ще бъде свет;
И Якововият дом ще владее изново своето наследство.

18 Якововият дом ще бъде огън,
И Иосифовият дом като пламък;
А Исавовият дом като слама;
И те ще я запалят и ще я изгорят,
Тъй щото никой няма да остане от Исавовия дом;
Защото Господ изговори това.

19 Жителите на юг ще владеят Исавовия хълм,
И ония на поляните филистимците,
Ще владеят и Ефремовите ниви и самарийските ниви;
А Вениамин ще владее Галаад;

20 И тая пленена войска на израилтяните
Ще владее земята на Ханаанците до Сарепта;
И пленените ерусалимци, които са в Сефарад,
Ще владеят южните градове;

21 И избавители ще възлязат на хълма Сион
За да съдят Исавовия хълм;
И царството ще бъде на Господа.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава