Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  25

  1 А Авраам взе и друга жена, на име Хетура.

  2 Тя му роди Земрана, Иоксана, Мадана, Медиама, Есвока и Шуаха.

  3 И Иоксан роди Сава и Дедана; а синове на Дедана бяха Асурим, Латусиим и Лаомим.

  4 А синовете на Мадиама бяха Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

  5 Но Авраам даде целия си имот на Исаака.

  6 А на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и, докато беше още жив, изпрати ги към изток, в източната земя, далеч от сина си Исаака.

  7 И числото на годините на живота на Авраама, колкото живя, беше сто седемдесет и пет години.

  8 И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни; и прибра се при людете си.

  9 А синовете му Исаак и Исмаил го погребаха в пещерата Махпелах, в нивата на Ефрона, син на Саара, хетееца, която е срещу Мамврий,

10 нивата, която Авраам купи от хетейците; там беше погребан Авраам, също и жена му Сара.

11 А подир смъртта на Авраама, Бог благослови сина му Исаака; а Исаак живееше при Вир-лахай-рои.

12 Ето потомството на Авраамовия син Исмаил, когото египтянката Агар, Сарината слугиня, роди на Авраама;

13 и ето имената на Исмаиловите синове, имената им според родовете им: Исмаиловият първороден - Наваиот, после Кидар, Адвеил, Мавсам,

14 Масма, Дума, Маса,

15 Адад, Тема, Етур, Нафис и Кедиа.

16 Тия са Исмаиловите синове, тия са имената им според колибите им и според оградените им села: дванадесет племеначалници според племената им.

17 И ето годините на Исмаиловия живот, години сто тридесет и седем; и като издъхна, умря и прибра се при людете си.

18 А потомците му се населиха в земите от Евила до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия; Исмаил се засели независим от всичките си братя.

19 Ето и потомството на Авраамовия син Исаак; Авраам роди Исаака,

20 а Исаак беше на четиридесет години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на сириеца Ватуил от Падан-арам, и сестра на сириеца Лавана.

21 И молеше се Исаак на Господа за жена си, защото беше бездетна; Господ го послуша и жена му Ревека зачна.

22 А децата се блъскаха едно друго вътре в нея; и тя рече: Ако е така, защо да живея? И отиде да се допита до Господа.

23 А Господ й рече: -
Два народа са в утробата ти,
И две племена ще се разделят от корема ти;
Едното племе ще бъде по-силно от другото племе;
И по-големият ще слугува на по-малкия.

24 И когато се изпълни времето й да роди, ето, близнета имаше в утробата й.

25 Първият излезе червен, цял космат, като кожена дреха; и наименуваха го Исав1.

26 После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исава; затова се нарече Яков2. А Исаак беше на шестдесет години когато тя ги роди.

27 И като порастнаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек; а Яков беше тих човек и живееше в шатрите.

28 И Исаак обичаше Исава, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Якова.

29 Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял;

30 И Исав каза на Якова: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял; (затова той се нарече Едом)3†.

31 И рече Яков: Най-напред продай ми първородството си.

32 А Исав рече: Виж аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?

33 И Яков рече: Най-напред закълни ми се; и той му се закле, и продаде първородството си на Якова.

34 Тогава Яков даде на Исава хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана та си отиде. Така Исав презря първородството си.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Космат.

2 Т.е., Който без право замества, или който прави засада.

3 Т.е., Червен.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава