Битие или първата от петте Моисееви книги - Глава  7

  1 Тогава Господ рече на Ноя: Влез ти и целия ти дом в ковчега; защото в това поколение тебе видях праведен пред Мене.

  2 Вземи си по седем от всички чисти животни, мъжки и женските им; а от нечистите животни по две, мъжки и женските им;

  3 също и от въздушните птици по седем, мъжки и женски; за да опазиш от тях разплод по лицето на цялата земя.

  4 Защото още седем дни и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи; и ще изтребя от лицето на земята всичко живо, що съм направил.

  5 И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ.

  6 А Ной беше на шестстотин години когато стана на земята потопът от водата.

  7 И поради водите на потопа влязоха в ковчега Ной, синовете му, жена му и снахите му с него.

  8 От чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всичко, което пълзи по земята,

  9 влязоха в ковчега две по две при Ноя, мъжки и женски, според както заповяда Бог на Ноя.

10 И след седмия ден водите на потопа заляха земята.

11 В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха.

12 И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.

13 В тоя същи ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви: Сим, Хам и Яфет, и Ноевата жена, и с тях трите му снахи -

14 те и всичките животни според вида си, всичкият добитък според вида си, и всичките влечуги, които пълзят по земята според вида си и всичките птици според вида си, всяко пернато от всякакъв вид.

15 Две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ноя.

16 И които влязоха, мъжки и женски от всяка твар влязоха, според както Бог му бе заповядал; и Господ го затвори вътре.

17 Четиридесет дни трая потопът на земята; и водите придойдоха та подеха ковчега и той се издигна над земята.

18 Водите се усилваха и прииждаха много на земята, така ковчегът се носеше по повърхността на водите.

19 Водите се усилваха твърде много на земята, така щото се покриха всичките високи планини намиращи се под цялото небе.

20 Петнадесет лакти по-горе от тях се издигнаха водите, та планините се покриха.

21 И всяка твар, която се движеше по земята, умря, - птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята и всеки човек.

22 От всичко що беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.

23 Всичко живо що се намираше по лицето на земята се изтреби, - човеци, добитък, животни и небесни птици; изтребиха се от земята; останаха само Ной и ония, които бяха с него в ковчега.

24 А водите се застояха по земята сто и петдесет дни.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава