Книгата на пророк Езекиила - Глава  43

  1 После ме заведе при портата, която гледа към изток;

  2 и ето, славата на Израилевия Бог идеше от източния път; гласът Му беше като глас на много води и светът сияеше от славата Му.

  3 И видението, което видях, бе като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да се разруши; виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.

  4 И Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток.

  5 И Духът ме дигна и ме заведе във вътрешния двор; и, ето, домът бе пълен с Господната слава.

  6 И чух едного да ми говори из дома; и човек стоеше при мене и ми рече:

  7 Сине човешки, това е мястото на престола Ми, и мястото на стъпалата на нозете Ми, гдето ще обитавам всред израилтяните до века и Израилевият дом няма вече да омърси светото Ми име, ни те, ни царете им, с блудствата си или с труповете на идолите1си на високите си места.

  8 Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати при стълбовете на Моите врати, така щото нямаше друго освен стената между Мене и тях, те мърсяха светото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова изтребих ги в гнева Си.

  9 Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам всред тях до века.

10 Ти, сине човешки, покажи тоя дом на Израилевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му.

11 И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на дома и образа му, изходите му и входовете му, всичките му разпореждания и всичките му наредби, [всичките му разпореждания] и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и всичките му наредби, и да ги извършват.

12 Ето законът на дома: Целият предел на върха на планината околовръст ще бъде пресвет. Ето, това е законът на дома.

13 И ето мерките на олтара в лакти, като се смята лакът един лакът и длан: Дълбочината му да бъде един лакът, и первазът му около краищата му една педя; това ще бъде основата на олтара.

14 А от дъното му, което е на земята, до долната полица да бъде два лакътя, и широчината един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица да бъде четири лакти, и широчината един лакът.

15 И горната част на олтара да бъде четири лакти висока; а от огнището на олтара нагоре да има четири рога.

16 И огнището на олтара да бъде дванадесет лакти на длъж и дванадесет на шир; да образува квадрат с четирите си страни.

17 И полицата да бъде четиринадесет лакти на длъж и четиринадесет на шир по четирите си страни; и первазът около него да бъде половин лакът, и дъното му един лакът наоколо, а стъпалата му да гледат към изток.

18 И рече ми: Сине човешки, така казва Господ Иеова: Тия са наредбите на олтара, в деня когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв.

19 И на левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават при Мене да Ми служат, казва Господ Иеова, да дадеш юнец в принос за грях.

20 И като вземеш от кръвта му, да я туриш на четирите рога на олтара, на четирите ъгли на полицата и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него.

21 После да вземеш и юнеца, който е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.

22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистят олтара както го очистиха с юнеца.

23 Като свършиш чистенето му, да принесеш юнец без недостатък, и овен от стадото без недостатък.

24 И като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях, и нека ги принесат всеизгаряне Господу.

25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят тоже юнец и овен от стадото, които нямат недостатък.

26 Седем дни нека правят умилостивение за олтара и го чистят; така ще го осветят.

27 И като се свършат тия дни, от осмия ден нататък нека принасят свещениците всеизгарянията ви на олтара, и примирителните ви приноси; и Аз ще ви приема, казва Господ Иеова.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Царете.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава