Книгата на пророк Захария - Глава  8

  1 И словото от Господа на Силите дойде към мене и рече:

  2 Така казва Господ на Силите: Ревнувам много силно за Сион, дори ревнувам за него с голяма ярост.

  3 Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам всред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече град на Истината, и хълм на Господа на Силите Светия хълм.

  4 Така казва Господ на Силите: Още ще стоят старци и баби в ерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост.

  5 И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета играещи по пътищата му.

  6 Така казва Господ на Силите: Ако това се види чудно в очите на останалите от тия люде в тия дни, ще се види ли чудно и в Моите очи? Казва Господ на Силите.

  7 Така казва Господ на Силите: Ето, Аз ще отърва людете Си от източната страна и от западната страна;

  8 и, като ги доведа, те ще се заселят всред Ерусалим; и ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и в правда.

  9 Така казва Господ на Силите: Укрепете ръцете си, вие които в тия дни слушате тия думи чрез устата на пророците, които пророкуваха в деня, когато се положи основата на дома на Господа на Силите, сиреч, на храма, да се построи.

10 Защото преди ония дни нямаше надница за човека или наем за животно, нито мир за пътуващия1 поради противника; защото настроих всичките човеци всекиго против ближния му.

11 Но сега няма да се докарвам към останалите от тия люде както в предишните дни, казва Господ на Силите.

12 Защото ще има семе, както във време на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава росата си; и на останалите от тия люде ще дам да наследят всички тия неща.

13 И както бяхте предмет на проклетия между народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя щото да станете предмет на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви.

14 Защото така казва Господ на Силите: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха, казва Господ на Силите, и не се разкаях,

15 така пак в тия дни намислих да сторя добро на Ерусалим и на Юдовия дом; не бойте се.

16 Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир.

17 Никой от вас да не измисли зло в сърцето си против ближния си, и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ.

18 И словото от Господа на Силите дойде към мене и рече:

19 Така казва Господ на Силите: Постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще станат на Юдовия дом радост и веселие и весели празници; затова обичайте истината и мира.

20 Така казва Господ на Силите: Още ще има време, когато ще дойдат люде и жителите на много градове;

21 и жителите на един град ще отидат в друг и ще рекат: Нека отидем незабавно да искаме Господното благоволение, и да потърсим Господа на Силите. Ще отида и аз.

22 Да! Много племена и силни народи ще дойдат за да търсят Господа на Силите в Ерусалим, и да искат Господното благоволение.

23 Така казва Господ на Силите: В ония дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат, да! ще хванат полата на един, който е юдеин, и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Излизащият и влизащият.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава