Книгата Иов - Глава  42

  1 Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

  2 Зная, че всичко можеш,
И че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствувано.

  3 Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно.
Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал,
За неща пречудни за мене, които не съм познавал.

  4 Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря;
Ще Те попитам, и Ти ми изявявай.

  5 Слушал бях за Тебе със слушането на ухото,
Но сега окото ми Те вижда;

  6 Затова отричам се от думите си,
И се кая в пръст и пепел.

  7 А когато Господ изговори тия думи на Иова, Господ рече на теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Иов.

  8 Затова вземете си сега седем телци и седем овни, та идете при слугата Ми Иова, и принесете1‡ всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Иов ще се помоли за вас, (защото него ще приема), за да не постъпи с вас според безумието ви, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Иов.

  9 И тъй теманецът Елифаз, и савхиецът Валдад, и нааматецът Софар отидоха, та сториха както им заповяда Господ; и Господ прие Иова.

10 И Господ преобърна плена на Иова, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Иова двойно колкото имаше по-напред.

11 Тогава дойдоха при него всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали по-напред, та ядоха хляб с него в къщата му; и, като плакаха за него, утешиха го относно цялото зло, което Господ му беше нанесъл; и всеки му даде по един сребърник, и всеки по една златна обица.

12 Така Господ благослови последните дни на Иова повече от първите му; тъй щото придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда ослици.

13 Още му се родиха седем сина и три дъщери;

14 и първата си дъщеря нарече Емима, втората Касия, а третата Керен-апух.

15 И по цялата страна не се намираха жени тъй красиви както Иововите дъщери; и баща им даде на тях наследство както на2 братята им.

16 Подир това Иов живя сто и четиринадесет години, и видя синовете си и внуците си до четири поколения.

17 И тъй, Иов умря, стар и сит от дни.


Предишна глава Следваща глава


1 В издание 1940 г. "пренесете"

2 Еврейски: Между.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава