Книгата на пророк Исаия - Глава  3

  1 Защото, ето, Господ, Иеова на Силите,
Ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката, -
Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода.

  2 Всеки силен и всеки ратник,
Съдията и пророка, чародея и стареца,

  3 Петдесетника и почтения и съветника,
Изкусния художник и вещия баяч.

  4 И ще им дам деца за князе,
Които детински ще владеят над тях

  5 И людете ще бъдат угнетявани човек от човека,
И всеки от ближния си;
Детето ще се големее против стареца,
И нищожният против почтения.

  6 Когато човек улови брата си от бащиния си дом, и му каже:
Ти имаш облекло, стани ни управител,
И нека бъде под твоя ръка това разорено място, -

  7 В същия ден той ще се закълне, казвайки:
Не ща да стана поправач,
Защото в къщата ми няма ни хляб ни облекло;
Няма да ме поставите управител на людете.

  8 Защото Ерусалим рухна, Юда падна,
Понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа,
И дразнят славните Му очи.

  9 Изгледът на лицето им свидетелствува против тях;
И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият.
Горко на душата им! защото сами на себе си въздадоха зло.

10 Кажете на праведника, че ще му бъде добре,
Защото всеки такъв ще яде плода на делата си.

11 Горко на беззаконника! нему ще бъде зле,
Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.

12 А за Моите люде, - деца ги угнетяват,
И жени владеят над тях.
Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате,
И развалят пътя, по който ходите.

13 Господ става за съд,
И застава да съди племената.

14 Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им,
И ще им каже: Вие сте, които сте похабили лозето!
Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

15 Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите?
Казва Господ Иеова на силите.

16 При това, казва Господ:
Понеже сионските дъщери са горди,
И ходят с надигната шия и с безсрамни очи,
Ходят тоже ситно, и дрънкат с нозете си,

17 Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери,
И Господ ще открие голотата им.

18 В същия ден Господ ще отнеме
Славата на дрънкалките,
Мрежените забрадки и луничките

19 Обеците, гривните и тънките була,

20 И главовръзките, верижките около глезените и поясите,
Парфюмните кутии и хамайлиите,

21 Пръстените и обеците на носа,

22 Мантелата и туниките, шаловете и кесиите,

23 Огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата.

24 И вместо благоухание ще има гнилота,
Вместо пояс, въже,
Вместо накъдрени коси, плешивост,
Вместо нагръдник, опасване с вретище,
И вместо красота, белези от изгаряне.

25 Мъжете ти ще паднат от нож,
И силата ти във война.

26 И портите на Сиона ще охкат и ще плачат;
И той ще седи на земята изоставен.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава