Книгата на пророк Исаия - Глава  49

  1 Слушайте ме, острови,
И внимавайте, далечни племена:
Господ ме призова още от рождението,
Още от утробата на майка ми спомена името ми!

  2 Направи устата ми като остър нож,
Покри ме под сянката на ръката Си;
И направи ме като лъскава стрела,
И ме скри в тула Си;

  3 И рече ми: Ти си Мой служител,
Ти си Израил, в когото ще се прославя.

  4 Но аз си рекох: Напразно съм се трудил,
За нищо и напусто съм изнурявал силата си;
Все пак, обаче, правото ми е у Господа,
И наградата ми е у моя Бог.

  5 Сега, прочее, говори Господ,
Който ме създаде още от утробата за Свой служител,
За да доведа пак Якова при Него,
И за да се събере Израил при Него, -
(Защото съм почтен в очите на Господа,
И моят Бог ми стана сила,)

  6 Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител,
За да възстановиш племената на Якова;
И за да възвърнеш опазените на Израиля;
Ще те дам още за светлина на народите,
За да бъдеш Мое спасение до земния край.

  7 Така казва Господ.
Изкупителят на Израиля, и Светият негов,
На онзи, когото човек презира,
На онзи, от когото се гнуси народът,
На слуга на владетелите:
Царе ще видят и ще станат, -
Князе, и ще се поклонят,
Заради Господа, Който е верен,
Заради Светият Израилев, Който те избра.

  8 Така казва Господ:
В благоприятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах;
Ще те опазя, и ще те дам за завет на людете
За да възстановиш земята,
За да ги направиш да завладеят запустелите наследства,

  9 Като кажеш на вързаните: Излезте, -
На ония, които са в тъмнината: Явете се.
Те ще пасат край пътищата,
И пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.

10 Няма да огладнеят нито да ожаднеят;
Не ще ги удари нито жега, нито слънце;
Защото Оня, Който се смилява за тях, ще ги води,
И при водни извори ще ги заведе.

11 И ще обърна всичките Си планини на пътища,
И друмовете Ми ще се издигнат.

12 Ето, тия ще дойдат от далеч,
И, ето, ония от север и от запад,
А пък ония от Синимската земя.

13 Пей, небе, и радвай се, земьо,
И запейте, планини;
Защото Господ утеши людете Си,
И се смили за наскърбените Си.

14 Но Сион рече: Иеова ме е оставил,
И Господ ме е забравил.

15 Може ли жена да забрави сучещото си дете
Та да се не смили за чадото на утробата си?
Обаче те, ако и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.

16 Ето, на дланите Си съм те врязал;
Твоите стени са винаги пред Мене.

17 Чадата ти ще дойдат набързо;
А разорителите ти и запустителите ти ще си отидат от тебе.

18 Подигни очите си наоколо та виж:
Всички тия се събират заедно и дохождат при тебе.
Заклевам се в живота Си, казва Господ,
Ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение,
И като невеста ще се накитиш с тях.

19 Защото разорените ти и запустелите ти места
И опустошената ти земя
Ще бъдат сега тесни за жителите ти;
А ония, които те поглъщаха, ще бъдат отдалечени.

20 Чадата, които ще добиеш след обезчадването си,
Ще рекат още в ушите ти:
Тясно е мястото за мене;
Стори ми място, за да се населя.

21 Тогава ще речеш в сърцето си:
Кой ми роди тия,
Тъй като аз бях обезчадена и пуста,
Заточена и скитница? И кой изхрани тия?
Ето, аз бях оставена сама; тия, где бяха?

22 Така казва Господ Иеова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите,
И ще възвися знамето Си пред племената;
И те ще доведат синовете ти в обятията си,
И дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.

23 Царе ще бъдат твои хранители,
И техните царици твои кърмилници;
Ще ти се поклонят с лице до земята,
И ще лижат пръстта на нозете ти;
И ти ще познаеш, че Аз съм Господ,
И че ония, които Ме чакат, не ще се посрамят.

24 Нима може да се отнеме користта от силния,
Или да се отърват пленените от юнак1?

25 Но Господ така казва:
Пленниците на силния ще се отнемат,
И користта ще се отърве от страшния;
Защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе,
И ще спася чадата ти.

26 А притеснителите ти ще заставя да изядат собствените си меса,
И ще се опият със собствената си кръв както с ново вино; -
И всяка твар ще познае,
Че Аз, Господ, съм твоят Спасител,
И че твоят изкупител е Могъщият Яковов.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Праведно.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава