Книгата на пророк Исаия - Глава  58

  1 Извикай силно, не се щади;
Издигни гласа си като тръба
Та изяви на людете Ми беззаконието им,
И на Якововия дом греховете им.

  2 При все това те Ме търсят всеки ден
И желаят да учат пътищата Ми;
Като народ, който е извършил правда;
И не е оставил постановлението на своя Бог,
Те искат от Мене праведни постановления,
И желаят да се приближат при Бога.

  3 Защо постихме, казват, а Ти не виждаш?
Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш?
Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия,
И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

  4 Ето, вие постите за да се препирате и карате,
И за да биете нечестиво с пестници;
Днес не постите така
Щото да се чуе горе гласът ви.

  5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, -
Ден, в който трябваше човек да смирява душата си?
Значи ли да навежда човек главата си като тръстика,
И да си постила вретище и пепел?
Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа?

  6 Не това ли е постът, който Аз съм избрал, -
Да развързваш несправедливите окови,
Да разслабваш връзките на ярема,
Да пускаш на свобода угнетените,
И да счупваш всеки хомот?

  7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния,
И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия да го обличаш,
И да се не криеш от своите еднокръвни?

  8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората,
И здравето ти скоро ще процъфне;
Правдата ти ще върви пред тебе,
И славата Господна ще ти бъде задна стража.

  9 Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря!
Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме!
Ако махнеш насред себе си хомота.
Соченето с пръст и нечестивите думи,

10 Ако даруваш на гладния желаното от душата ти,
И насищаш наскърбената душа,
Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината,
И мракът ти ще бъде като пладне;

11 Господ ще те води всякога,
Ще насища душата ти в бездъждие,
И ще дава сила на костите ти;
И ти ще бъдеш като напоявана градина,
И като воден извор, чиито води не пресъхват.

12 И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места;
Ще възстановиш основите на много поколения;
И ще те нарекат Поправител на развалините,
Възобновител на места1 за население.

13 Ако отдръпнеш ногата си в събота,
За да не вършиш своята воля в светия Ми ден,
И наречеш събота наслада, света на Господа, почитаема,
И Го почиташ като не следваш в нея своите си пътища,
И не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,

14 Тогава ще се наслаждаваш в Господа;
И Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята,
И ще те храня в наследството на баща ти Якова;
Защото устата Господни изговориха това.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Пътища.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава