Книгата на пророк Михея - Глава  4

  1 А в послешните дни
Хълмът на дома Господен
Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове,
И ще се издигне над бърдата,
И племена ще се стекат на него.

  2 И много народи ще отидат и ще рекат:
Дойдете да възлезем на хълма Господен,
В дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си,
И ние ще ходим в пътеките Му;
Защото от Сион ще излезе поуката,
И словото Господно от Ерусалим.

  3 Бог ще съди между много племена,
И ще решава между силни народи до далечни страни;
И те ще изковат ножовете си на палешници,
И копията си на сърпове;
Народ против народ няма да дигне нож,
Нито ще се учат вече на война.

  4 Но ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си,
Без да има кой да ги плаши;
Понеже устата на Господа на Силите изговориха това.

  5 Защото всичките племена ходят всеки в името на своя Бог;
А ние ще ходим в името на Господа нашия Бог до вечни векове.

  6 В оня ден, казва Господ,
Ще събера куцата,
И ще прибера изтласканата и оная, която съм наскърбил;

  7 Ще направя куцата да оцелее,
И отхвърлената надалеч да стане силен народ;
И Господ ще царува над тях в хълма Сион
От сега и до века.

  8 И ти, крепост на стадото,
Укрепление на сионовата дъщеря,
В тебе ще се върне предишната власт,
Да! ще дойде царството на ерусалимската дъщеря.

  9 А защо викаш със силен глас?
Няма ли цар в тебе?
Загинал ли е съветникът ти,
Та са те обзели болки като на раждаща жена?

10 Страдай и мъчи се, дъщерьо сионова,
Като раждаща жена;
Защото сега ще излезеш из града,
И ще живееш по поле,
И ще отидеш до Вавилон:
Там ще бъдеш избавена,
Там ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти.

11 А сега са се събрали против тебе много народи,
Които казват: Нека се омърси,
И нека види окото ни желанието си върху Сиона.

12 Но тия не познават мислите на Господа,
Нито разбират неговото намерение,
Че ги е събрал като снопове на гумно.

13 Стани та вършей, сионова дъщерьо,
Защото ще направя рога ти железен,
И копитата ти ще направя медни,
Та ще смажеш много племена,
Чиито печалби ще обречеш на Иеова,
И имота им на Господа на целия свят.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава