Притчи Соломонови - Глава  10

  1 Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.

  2 Съкровища придобити с неправда не ползуват;
А правдата избавя от смърт.

  3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния;
Но отхвърля злобното желание на нечестивите.

  4 Ленивата ръка докарва сиромашия,
А трудолюбивата ръка обогатява.

  5 Който събира лятно време, той е разумен син,
А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

  6 Благословения почиват на главата на праведния;
Но устата на нечестивите покриват насилство.

  7 Паметта на праведния е благословена,
А името на нечестивите ще изгние.

  8 Мъдрият по сърце приема заповеди;
А безумен бъбрица пада.

  9 Който ходи непорочно, ходи безопасно,
А който изкривява пътищата си ще се познае.

10 Който намигва с око докарва скръб,
А безумен бъбрица пада.

11 Устата на праведния са извор на живот,
А устата на нечестивите покриват насилие.

12 Омразата повдига раздори,
А любовта покрива всички погрешки.

13 В устните на разумния се намира мъдрост,
А тоягата е за гърба на безумния.

14 Мъдрите запазват знанието,
А устата на безумния са близка погибел.

15 Имотът на богатия е неговият укрепен град;
А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

16 Заплатата на праведния е за живот.
А благоуспяването на нечестивия е за грях.

17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот;
А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

18 Който скришно мрази има лъжливи устни;
И който възгласява клевета е безумен.

19 В многото говорене грехът е неизбежен;
Но който въздържа устните си е разумен.

20 Езикът на праведния е избрано сребро;
Сърцето на нечестивите малко струва.

21 Устните на праведния хранят мнозина;
А безумните умират от нямане разум.

22 Благословението Господно обогатява;
И трудът на човека не ще притури нищо.

23 Злотворството е като забавление за безумния.
Така и мъдростта на разумния човек.

24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
А желанието на праведните ще се изпълни.

25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва;
А праведният има вечна основа.

26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
Така е ленивият за ония, които го пращат.

27 Страхът от Господа придава дни,
А годините на нечестивите се съкратяват.

28 Надеждата на праведните е радост,
А очакването на нечестивите е напразно1.

29 Пътят Господен е крепост за непорочния
И съсипване за ония, които вършат беззаконие.

30 Праведният никога няма да се поклати,
А нечестивите няма да населят земята,

31 Из устата на праведния блика мъдрост,
А лъжливият език ще се отреже.

32 Устните на праведния знаят приятното за слушане;
А устата на нечестивите говорят извратеното.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Погива.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава