Притчи Соломонови - Глава  16

  1 Плановете на сърцето принадлежат на човека,
Но отговорът на езика е от Господа.

  2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи,
Но Господ претегля духовете.

  3 Възлагай делата си на Господа,
И ще се утвърдят твоите намерения.

  4 Господ е направил всяко нещо за Себе Си,
Дори и нечестивия за деня на злото.

  5 Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце,
Даже ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан.

  6 С милост и вярност се отплаща за беззаконието,
И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.

  7 Когато са угодни на Господа пътищата на човека,
Той примирява с него и неприятелите му.

  8 По-добре малко с правда,
Нежели големи доходи с неправда,

  9 Сърцето на човека начертава пътя му,
Но Господ оправя стъпките му.

10 Присъдата в устните на царя е боговдъхновена;
Устата му няма да погрешат в съда.

11 Вярната теглилка и везни са от Господа,
Всичките грамове в торбата са Негово дело.

12 Да се върши беззаконие е мерзост на царете,
Защото престолът се утвърждава с правда.

13 Праведните устни са благоприятни на царете,
И те обичат онзи, който говори право.

14 Яростта на царя е вестителка на смърт,
Но мъдрият човек я укротява.

15 В светенето пред лицето на царя има живот,
И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.

16 Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато!
И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.

17 Да се отклонява от зло е друм за праведните;
Който пази пътя си, опазва душата си.

18 Гордостта предшествува погибелта,
И високоумието - падането.

19 По-добре да е някой със смирен дух между кротките,
Нежели да дели користи с горделивите.

20 Който внимава на словото ще намери добро.
И който уповава на Господа е блажен.

21 Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен,
И сладостта на устните умножава знание.

22 Разумът е извор на живот за притежателя му,
А глупостта на безумните е наказанието им.

23 Сърцето на мъдрия вразумява устата му
И притуря знание в устните му.

24 Благите думи са медена пита,
Сладост на душата и здраве на костите.

25 Има път, който се вижда прав на човека.
Но краят му е пътища към смърт,

26 Охотата на работника работи за него,
Защото устата му го принуждават.

27 Лошият човек копае зло,
И в устните му има сякаш пламнал огън.

28 Опак човек сее раздори,
И шепотникът разделя най-близки приятели.

29 Насилникът измамя ближния си,
И го води в недобър път;

30 Склопя очите си, за да измисля извратени неща.
И прехапва устните си, за да постигне зло.

31 Белите коси са венец на слава,
Когато се намират по пътя на правдата.

32 Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия,
И който владее духа си - от завоевател на град.

33 Жребието се хвърля в скута,
Но решението чрез него е от Господа.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава