Притчи Соломонови - Глава  18

  1 Който се отлъчва от другите, търси само своето желание,
И се противи на всеки здрав разум.

  2 Безумният не се наслаждава от благоразумието,
Но само от изявяване сърцето си.

  3 С идването на нечестивия идва и презрение,
И с подлостта идва и позор.

  4 Думите из устата на човека са като дълбоки води,
И изворът на мъдростта е като поток.

  5 Не е добре да се приема нечестивия,
Или да се изкривява съда на праведния.

  6 Устните на безумния причиняват препирни,
И устата му предизвикват плесници.

  7 Устата на безумния са погибел за него,
И устните му са примка за душата му.

  8 Думите на шепотника са като сладки залъци,
И слизат вътре в корема.

  9 Немарливият в работата си
Е брат на разсипника.

10 Името Господно е яка кула;
Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.

11 Имотът на богатия е укрепен град за него,
И той е висока стена във въображението му.

12 Преди загиването сърцето на човека се превъзнася,
И преди прославянето то се смирява.

13 Да отговаря някой преди да чуе,
Е безумие и позор за него.

14 Духът на човека ще го подпира в немощта му;
Кой може да подига унилия дух?

15 Сърцето на благоразумния придобива разум,
И ухото на мъдрите търси знание.

16 Подаръкът, който дава човек, отваря място за него,
И го привежда пред големците.

17 Който пръв защищава делото си изглежда да е прав,
Но съседът му идва и го изпитва.

18 Жребието прекратява разприте,
И решава между силите.

19 Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град,
И разногласията им са като лостове на крепост.

20 От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му;
От произведението на устните си човек ще се насити.

21 Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.

22 Който е намерил съпруга намерил е добро
И е получил благоволение от Господа.

23 Сиромахът говори с умолявания,
Но богатият отговаря грубо.

24 Човек, който има много приятели намира в това погубването си;
Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава