Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Притчи Соломонови - Глава  24

Притчи Соломонови - Глава  24

  1 Не завиждай на злите хора,
Нито пожелавай да си с тях,

  2 Защото сърцето им размишлява насилие,
И устните им говорят за пакост

  3 С мъдрост се гради къща,
И с разум се утвърждава,

  4 И чрез знание стаите се напълват
С всякакви скъпоценни и приятни богатства.

  5 Мъдрият човек е силен,
И човек със знание се укрепява в сила,

  6 Защото с мъдър съвет ще водиш войната си,
И чрез множеството съветници бива избавление.

  7 Мъдростта е непостижима за безумния,
Той не отваря устата си в портата.

  8 Който намисля да прави зло,
Ще се нарече пакостен човек;

  9 Помислянето на такова безумие е грях,
И присмивателят е мерзост на човеците.

10 Ако покажеш малодушие в усилно време,
Силата ти е малка.

11 Избавяй ония, които се влачат на смърт,
И гледай да задържаш ония, които политат към клане.

12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това!
То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли?
Оня, Който пази душата ти, не знае ли,
И не ще ли въздаде на всеки според делата му?

13 Сине мой, яж мед, защото е добър,
И медена пита, защото е сладка на вкуса ти.

14 И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти,
Ако си я намерил; и има бъдеще,
И надеждата ти няма да се отсече.

15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния,
Не разваляй мястото му за почивка.

16 Защото праведният ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.

17 Не се радвай, когато падне неприятелят ти,
И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.

18 Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло,
И Той да оттегли гнева Си от него.

19 Не се раздразвай, поради злодейците,
Нито завиждай на нечестивите,

20 Защото злите не ще имат бъдеще;
Светилникът на нечестивите ще изгасне.

21 Сине мой, бой се от Господа и от царя,
И не се сношавай с непостоянните,

22 Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно,
И кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?

23 И тия са изречения на мъдрите:-
Лицеприятие в съд не е добро.

24 Който казва на нечестивия: Праведен си,
Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;

25 Но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение,
И върху тях ще дойде добро благословение.

26 Който дава прав отговор,
Той целува в устни.

27 Нареди си работата навън,
И приготви си я на нивата,
И после съгради къщата си.

28 Не бивай свидетел против ближния си без причина,
Нито мами с устните си.

29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз,
Ще въздам на човека според делата му.

30 Минах край нивата на ленивия
И край лозето на нехайния човек,

31 И всичко бе обрасло с тръни,
Коприва беше покрила повърхността му,
И каменната му ограда беше съборена.

32 Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си,
Видях и взех поука.

33 Още малко спане, малко дрямка,
Малко сгъване на ръце за сън, -

34 И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец
И немотията - като въоръжен мъж,

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава