Притчи Соломонови - Глава  25

  1 И тия са Соломонови притчи, които събраха човеците на Юдовия цар Езекия.

  2 Слава за Бога е да скрива всяко нещо,
А слава е на царете да издирват работите.

  3 Височината на небето и дълбочината на земята
И сърцата на царете са неизследими.

  4 Отмахни нечистото от среброто,
И ще излезе съд за златаря.

  5 Отмахни нечестивите от царя,
И престолът му ще се утвърди в правда.

  6 Не се надигай пред царя,
И не стой на мястото на големците,

  7 Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе,
Нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.

  8 Не бързай да излезеш, за да се караш.
Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш;
Когато те засрами противникът1 ти.

  9 Разисквай делото си с противника* си сам.
Но не откривай чужди тайни,

10 Да не би да те укори оня, който те слуша,
И твоето безчестие да остане незаличимо.

11 Дума казана на място е
Като златни ябълки в сребърни съдове.

12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек,
Така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.

13 Както е снежната прохлада в жетвено време,
Така е верният посланик на тия, които го изпращат,
Защото освежава душата на господаря си.

14 Който лъжливо се хвали за подаръци що дава,
Прилича на облаци и вятър без дъжд.

15 Чрез въздържаност се склонява управител,
И мек език троши кости.

16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно,
Да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.

17 Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си,
Да не би да му досадиш и той да те намрази.

18 Човек, който лъжесвидетелствува против ближния си,
Е като чук, нож и остра стрела.

19 Доверие към неверен човек, в усилно време,
Е като счупен зъб и изкълчена нога.

20 Както един, който съблича дрехата си в студено време,
И както оцет на сода,
Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.

21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде,
И ако е жаден, напой го с вода,

22 Защото така ще натрупаш жар на главата му
И Господ ще те възнагради.

23 Както северният вятър произвежда дъжд,
Така и тайно одумващият език - разгневено лице.

24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива,
Нежели в широка къща със свадлива жена.

25 Както е студената вода за жадна душа,
Така е добра вест от далечна земя.

26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия,
Е като мътен извор и развален източник.

27 Не е добре да яде някой много мед.
Така също не е славно да търсят хората своята си слава.

28 Който не владее духа си
Е като съборен град без стени.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Ближния.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава