Псалм  2

  1 Защо се разоряват народите,
И племената намислюват суета?

  2 Опълчват се земните царе,
И управниците се наговарят заедно,
Против Господа и против
Неговия Помазаник, като казват:

  3 Нека разкъсаме връзките им,
И нека отхвърлим от себе си въжетата им.

  4 Тоя, Който седи на небесата, ще се смее;
Господ ще им се поругае.

  5 Тогава ще им продума в гнева Си,
И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:

  6 Но Аз поставих Царя Си
На Сион, светия Мой хълм.

  7 Аз ще изявя постановлението;
Господ ми каза: Ти си Мой Син;
Аз днес те родих.

  8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство,
И земните краища за твое притежание.

  9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга,
Ще ги строшиш като грънчарски съд.

10 Сега, прочее, вразумете се, о царе;
Научете се, земни съдии.

11 Слугувайте на Господа със страх,
И радвайте се с трепет.

12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи,
Та погинете в пътя;
Защото скоро ще пламне Неговият гняв.
Блажени са всички, които се надяват на Него.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава