Псалм  30

  1 (По слав. 29). Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом.
Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал,
И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.

  2 Господи Боже мой, извиках към Тебе;
И Ти си ме изцелил.

  3 Господи, извел си от преизподнята душата ми;
Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.

  4 Пейте Господу, светии Негови,
И възхвалявайте светото Му име1.

  5 Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.

  6 Аз в благоденствието си рекох:
Няма да се поклатя до века.

  7 Господи, с благоволението Си
Ти беше ме поставил на твърда планина;
Скрил си лицето Си, и смутих се.

  8 Към Тебе, Господи, извиках,
И на Господа се помолих, като казах:

  9 Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова?
Пръстта ще Те славослави ли?
Ще възвестява ли истината Ти?

10 Послушай, Господи, и смили се за мене;
Господи, бъди ми помощник.

11 Обърнал си плача ми на играние за мене;
Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.

12 За да Ти пее хвала душата ми и да не млъква.
Господи Боже мой, до века ще Те хваля.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Светият му спомен. Виж Изх. 3:15.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава