Псалм  37

  1 (По слав. 36). Давидов псалом.
По Еврейски азбучен псалом,
Не се раздразнявай поради злотворците,
Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие.

  2 Защото като трева скоро ще се окосят,
И като зелена трева ще повехнат.

  3 Уповавай на Господа и върши добро;
Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.

  4 Весели се, тъй също, в Господа;
И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.

  5 Предай на Господа пътя си;
И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;

  6 И ще направи да се яви правдата ти като светлината,
И съдът ти като пладне.

  7 Облегни се на Господа, и чакай Него;
Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си
Като извършва подлости.

  8 Престани от негодуванието, и остави гнева;
Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворството.

  9 Защото злотворците ще се изтребят;
А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята.

10 Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече;
Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери;

11 Но кротките ще наследят земята,
И ще се наслаждават с изобилен мир.

12 Нечестивият прави заговор против праведния.
И скърца на него със зъби.

13 Господ ще му се присмее,
Понеже вижда, че иде денят му.

14 Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си,
За да повалят сиромаха и немощния,
За да заколят ония, които са с праведна обхода.

15 Мечът им ще се забие в тяхното сърце,
И лъковете им ще се строшат.

16 Малкият имот на праведния е по-желателен
От богатството на мнозина нечестиви;

17 Защото мишците на нечестивите ще се строшат,
А Господ подкрепява праведните.

18 Господ знае дните на непорочните;
И тяхното наследство ще бъде до века.

19 Те няма да се посрамят в лоши времена.
В дни на глад ще бъдат сити,

20 А нечестивите ще загинат,
И враговете Господни ще бъдат като отборните агнета1;
Ще чезнат, като дим ще изчезнат.

21 Нечестивият взема на заем, и не отплаща;
А праведният постъпва благо и дава.

22 Защото благословените от Господа ще наследят земята;
А проклетите от Него ще се изтребят.

23 Стъпките на човека се оправят от Господа;
И Неговото благоволение е в пътя Му.

24 Ако падне, не ще се повали,
Защото Господ подпира ръката му.

25 Млад бях, ето, остарях,
Но не съм видял праведният оставен,
Нито потомството му да проси хляб.

26 Всеки ден постъпва благо и дава на заем;
И потомството му е в благословение.

27 Отклонявай се от зло, и върши добро,
И ще имаш вечно жилище.

28 Защото Господ обича правосъдие,
И не оставя светиите Си;
До века те ще бъдат опазени;
А потомството на нечестивите ще се изтреби.

29 Праведните ще наследят земята,
И ще живеят на нея до века.

30 Устата на праведния приказва за мъдрост,
И езикът му говори правосъдие.

31 Законът на неговия Бог е в сърцето му;
Стъпките му няма да се подхлъзнат,

32 Грешният наблюдава праведния,
И търси да го убие.

33 Господ няма да го остави в ръцете му,
Нито ще го осъди, когато бъде съден.

34 Чакай Господа и пази Неговия път,
И Той ще те издигне, за да наследиш земята;
Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.

35 Виждал съм нечестивия страшен,
И разпрострян като зелено дърво на своята си почва;

36 Но когато преминах, ето нямаше го;
Търсих го, и не се намери.

37 Забележи непорочния и гледай праведния;
Защото миролюбивият човек ще има потомство;

38 А престъпниците всички заедно ще се изтребят;
Останалите от нечестивите ще се отсекат.

39 Но избавлението на праведните е от Господа;
Той им е крепост във време на беда.

40 И Господ ще им помогне и ще ги избави,
Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси,
Понеже са прибягнали при Него.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Превъзходните на пасбищата.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава