Псалм  46

  1 (По слав. 45). За първия певец, на Кореевите синове. Песен за женски хор1.
Бог е нам прибежище и сила,
Винаги изпитана помощ в напасти,

  2 Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,
И планините се преместили всред моретата,

  3 Ако и да бучат и да се вълнуват водите им,
И планините да се тресат от надигането им. (Села).

  4 Има една река, чиито води веселят Божия град,
Светото място, гдето обитава Всевишният.

  5 Бог е всред него; той няма да се поклати;
Бог ще му помогне, и то при зазоряване.

  6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата;
Издаде Той гласа си; земята се разтопи.

  7 Господ на Силите е с нас;
Прибежище е нам Якововият Бог (Села).

  8 Дойдете та вижте делата на Господа,
Какви опустошения е направил на земята.

  9 Прави да престанат войните до края на земята;
Строшава лък и сломява копие;
Изгаря с огън колесници.

10 Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог;
Ще се възвиша между народите,
Ще се възвиша на земята.

11 Господ на Силите е с нас;
Прибежище е нам Якововият Бог. (Села).


Предишна глава Следваща глава


1 1 Лет. 15:20. Псал. 48 и 66, надписите.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава