Псалм  57

  1 (По слав. 56). За първия певец, по не разорявай. Песен на Давида, когато побягна от Сауловото лице в пещерата1.
Смили се за мене, о Боже, смили се за мене,
Защото при Тебе прибягва душата ми;
Да! под сянката на Твоите крила ще прибягна,
Докато преминат тия бедствия.

  2 Ще викам към Всевишния Бог,
Към Бога, Който действува за мене.

  3 Ще прати от небесата и ще ме избави,
Когато ме укорява оня, който иска да ме погълне. (Села).
Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.

  4 Душата ми е всред лъвове;
Лежа между пламнали човеци,
Между човешки чада, чиито зъби са копия и стрели,
И чиито език е остър меч.

  5 Възнеси се, Боже, над небесата;
Славата Ти нека бъде по цялата земя.

  6 Мрежи приготвиха за стъпките ми;
Душата ми се е навела;
Изкопаха пред мене яма;
Те сами паднаха всред нея. (Села).

  7 Непоколебимо е сърцето ми,
Боже, непоколебимо е сърцето ми;
Ще пея, а още ще славословя.

  8 Събуди се, душе моя2†;
Събуди се, псалтирю и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.

  9 Ще Те хваля, Господи, между племената;
Ще Те славословя между народите.

10 Защото Твоята милост е велика дори до небесата.
И Твоята вярност до облаците.

11 Възнеси се, Боже, над небесата;
Славата Ти нека бъде по цялата земя.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Цар. 21:1. 24:3. Псал. 142 надписа.

2 Еврейски: Славо моя.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава