Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Псалм  72

Псалм  72

  1 (По слав. 71). Псалом за Соломона1
Боже, дай Твоето правосъдие на царя,
И правдата Си на царския син,

  2 За да съди Твоите люде с правда,
И угнетените Ти с правосъдие.

  3 Планините ще донесат мир на людете,
И хълмовете мир с правда.

  4 Той ще съди справедливо угнетените между людете,
Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника

  5 Ще Ти се боят догде трае слънцето,
И догде съществува луната, из родове в родове.

  6 Той ще слезе като дъжд на окосена ливада,
Като ситен дъжд, който оросява земята.

  7 В неговите дни ще цъфти праведният,
И мир ще изобилва докато трае луната.

  8 Той ще владее от море до море,
И от Евфрат2 до краищата на земята.

  9 Пред него ще коленичат жителите на пустинята;
И неприятелите му ще лижат пръстта.

10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци;
Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.

11 Да! ще му се поклонят всичките царе,
Всичките народи ще му слугуват.

12 Защото той ще избави сиромаха, когато вика,
И угнетения и безпомощния.

13 Ще се смили за сиромаха и немотния,
И ще спаси душите на немотните.

14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им;
И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

15 И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато;
Винаги ще се възнася молитва за него,
И цял ден ще го благославят.

16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините;
Плодът му ще се люлее като ливанската планина;
И жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.

17 Името му ще пребъдва до века;
Името му ще се продължава докато трае слънцето;
И ще се благославят в него човеците;
Всичките народи ще го облажават.

18 Благословен да е Господ
Бог Израилев,
Който Един прави чудеса;

19 И благословено да бъде славното Негово име до века:
И нека се изпълни със славата Му цялата земя.
Амин и амин.

20 Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.

Предишна глава Следваща глава

1 Псал. 127, надписът.

2 Еврейски: Реката.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава